ERTHEO és una marca comercial d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL.

ACCOM CONSULTING SPAIN, SL és una empresa no només compromesa en oferir als seus clients la màxima qualitat dels serveis que té, sinó també amb escrupolós compliment de la legislació vigent en matèria de privacitat i internet.

És per això que, a través del present avís, el prestador de serveis de la societat de la informació, proporciona les dades que està obligat a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, de conformitat amb el que es preveu en l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i en la normativa europea sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. I tot això en els següents termes:

1r. Aquesta web és propietat d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL, amb CIF B92515113, domiciliada en C/ Port, núm. 14, 1a planta, oficina 3, 29016-Màlaga. amb e-mail [email protected]

ACCOM CONSULTING SPAIN, SL és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Màlaga, amb les següents dades d'inscripció: Registre Mercantil oficial de Màlaga, CIF B92515113, Tom 3501, Llibre 2413, Foli 197.

2n. Totes les marques, logotips, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts, vídeos, textos, fotografies, gràfics, imatges, programari, enllaços i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquesta web són igualment de propietat d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL, per la qual cosa no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense la seva autorització expressa i per escrit.

ACCOM CONSULTING SPAIN, SL es reserva expressament els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d'errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts de la web, prohibint-se l'exercici dels anteriors drets sense la seva autorització expressa.
L'establiment d'un enllaç o link a una altra pàgina o lloc en Internet, no implica en cap cas l'acceptació i aprovació per part d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL dels seus continguts o serveis, i per tant no assumeix cap responsabilitat per ells.

Qui es proposi establir un enllaç o link en aquesta web haurà de sol·licitar prèviament el consentiment del seu titular, reservant-se el mateix el dret a reclamar els possibles danys que es poguessin provocar per l'establiment d'aquest enllaç o enllaç sense la necessària autorització.

3r. Política de Privacitat: ACCOM CONSULTING SPAIN, SL ha procedit a adequar-se a la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, adaptant totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris, i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades de caràcter personal que poguessin recollir-se a través d'aquesta web, seran tractats de forma lleial i lícita conforme als principis i drets recollits en la legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquestes dades podran ser incorporades a fitxers degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que estan sota responsabilitat d’ ACCOM CONSULTING SPAIN, SL, amb les finalitats concretes que es derivin de complir adequadament amb els serveis sol·licitats, participació en processos de selecció de personal i per a l'enviament de comunicacions (fins i tot PUBLICITÀRIES i subscripció a butlletins de notícies) que puguin ser del seu interès i relacionades sempre amb els serveis propis d’ ACCOM CONSULTING SPAIN, SL.

Les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment, amb les excepcions establertes en la Llei i els encarregats de tractament (si vol més informació sobre aquests últims, ens la pot sol·licitar).

No obstant això, per a poder prestar-li el servei encomanat, són necessàries les següents cessions, que vostè consent de forma expressa en contractar-nos:

  • Agències, Escoles, Clubs d'Esports i Acadèmies amb les quals ACCOM CONSULTING SPAIN, SL té convenis signats als països de destinació sol·licitats pel Client per a realitzar els seus estudis, campaments i activitats.
  • Organismes i entitats públics i/o privats que intervinguin en cada activitat contractada.
  • LIQUID WEB, empresa de hosting i emmagatzematge de dades. Les seves dades es poden emmagatzemar en servidors d'aquesta entitat. La seva política de privacitat, informació i dades de contacte estan detallats en https://www.liquidweb.com/about-us/policies/privacy-policy/ , i com es dedueix d'aquesta, tenen lloc transferències internacionals de dades. No obstant això, LIQUID WEB és una empresa adherida a l'Acord Escut de Privacitat, la qual cosa garanteix la seguretat de les dades emmagatzemades i transmeses a aquesta.

Per a poder contractar amb aquesta entitat, vostè ha de ser major d'edat.

Eventualment, podem sol·licitar i tractar dades sensibles relatives a salut, al·lèrgies alimentàries, discapacitat o uns altres, ja que sense ells no podem prestar-li el servei interessat en les degudes condicions. No obstant això, la finalitat del tractament de les dades per ACCOM CONSULTING SPAIN, SL no és específicament la recopilació d'aquest tipus d'informació.

A més de les transferències internacionals a servidors de LIQUID WEB, es poden produir altres transferències a tercers països per l'organització i participació en activitats que es realitzin en aquests. És a dir, que si vostè contracta des d'Europa una activitat a desenvolupar als EUA (per exemple), hem de transferir les seves dades necessàriament als organitzadors locals. Aquesta transferència s'empara legalment tant en el seu consentiment exprés, com en l'article 49.1.b del Reglament General de Protecció de Dades, això és la transferència internacional:

…sigui necessària per a l'execució d'un contracte entre l'interessat i el responsable del tractament o per a l'execució de mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de l'interessat”.

En el cas que s'hagués facilitat als usuaris o clients la possibilitat de crear claus personals d'accés, compostes per un codi de client (login) i una contrasenya (password) per a poder visitar zones d'ús restringit, aquests seran els únics que podran fer ús del mateix i, en conseqüència, es responsabilitzaran per totes les operacions realitzades amb aquestes claus.

A aquest efecte, l'usuari haurà de seleccionar uns caràcters que no siguin fàcilment identificables i mantenir-los en secret. Facilitar, usar, intentar desxifrar les claus d'accés d'uns altres o revelar-les a altres persones no autoritzades és considerat com una greu violació de les normes d'utilització i seguretat. Si l'usuari tingués raons per a creure que la seva clau és o pot ser conegut per alguna persona no autoritzada per a això, haurà de posar-ho immediatament en coneixement d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL perquè li sigui assignada una nova.

Els usuaris de la web podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i uns altres en relació amb les seves dades, davant  d’ACCOM CONSULTING SPAIN, SL mitjançant email, carta o personació en el domicili indicat al principi.

Resum política privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Responsable: ACCOM CONSULTING SPAIN, SL

Finalitat:

Gestió de les seves dades per a prestar-li serveis, atendre les seves consultes, facturar-li i/o enviar-li comunicacions comercials (inclosa la seva subscripció a butlletins de notícies).

En la secció “treballa amb nosaltres”: gestió dels seus currículums per a participació en processos de selecció de personal.
Legitimació:
Contracte de prestació de serveis i consentiment de l'interessat.
Destinataris:
Suposats exigits per Llei, encarregats de tractament, entitats que participen necessàriament en les activitats i serveis, pot haver-hi transferències internacionals de dades.
Drets:
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional Veure en text adjuntINFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1r. Qui és el responsable de tractament de les seves dades ?

Identitat: ACCOM CONSULTING SPAIN, SL-CIF: B92515113.

Adreça postal: C/ Port, núm. 14, 1a planta, oficina 3, 29016-Màlaga.

Telèfon: 952 222 998

Correu electrònic: [email protected] 


2n. Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de prestar-li serveis relacionats amb la nostra activitat, atendre les seves consultes, facturar-li i també per a enviar-li comunicacions de tipus publicitari sobre la mateixa matèria, inclosa la seva subscripció a butlletins de notícies.

En la secció “treballa per a nosaltres”, les seves dades s'usaran per a gestió dels seus currículums a fi de participar en processos de selecció de personal de la nostra empresa i mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització. A l’enviar el seu Currículum, entenem que presta la seva voluntat per a participar en els nostres processos de selecció de personal.

Les dades que es tracten tenen caràcter obligatori i ha de proporcionar-los en tot cas, perquè en cas contrari, no es podria prestar el servei encomanat ni complir les altres finalitats expressades.


3r. Per quant temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. No obstant això, les seves dades romandran bloquejades durant els terminis de prescripció pertinents (cinc anys, per a la responsabilitat derivada del contracte de prestació de serveis professionals), en cas d'existir alguna responsabilitat per part nostra.

En el cas dels currículums per a llocs d'ocupació, les seves dades es conservaran durant sis mesos.


4rt. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de prestació de serveis.

L'enviament de comunicacions comercials que pugui realitzar-se pel responsable de tractament, s'empara en el seu consentiment, que ha prestat de forma expressa i lliure, i que podrà ser revocat en qualsevol moment, sol·licitant-lo a aquest.

En aquest consentiment s'empara el tractament de les dades dels seus currículums.

El seu consentiment pot ser revocat, havent de comunicar-nos-ho així expressament.


5è. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran –per imperatiu legal- a les Administracions Públiques amb competència en la matèria, i als nostres encarregats de tractament (si desitja més informació sobre la seva identitat, ens la pot sol·licitar).

No obstant això, per a poder prestar-li el servei encomanat, són necessàries certes cessions, que vostè consent de forma expressa en contractar-nos. El detall d'aquestes, està descrit en paràgrafs precedents.

Vostè ha de saber que a ACCOM CONSULTING SPAIN, SL es poden produir transferències internacionals de les seves dades personals a algun dels nostres encarregats de tractament. No obstant això, aquestes transferències tenen lloc cap a servidors d'una empresa que es troba adherida a l'Acord Escut de Privacitat i que per això es considera que igualment compta amb un nivell de protecció adequat.

A més d'aquesta transferència internacional de dades, es produeixen unes altres en funció del lloc on es desenvolupi l'esdeveniment o activitat contractada, tal com s'ha explicat en paràgrafs precedents.


6è. Quins són els seus drets en facilitar les seves dades?

Els seus drets són els regulats en el Reglament General de Protecció de Dades Europees, és a dir:

  • Dret a accedir o rectificar les seves dades, a la seva supressió, a l'oposició i limitació del seu tractament, i a la seva portabilitat.
  • Dret a revocar el seu consentiment quan s'hi hagi donada per a alguna fi concreta.
  • Aquests drets els pot exercir mitjançant carta postal certificada o personació directa i per escrit en la nostra seu, sol·licitant-nos prèviament si ho desitja un formulari a aquest efecte.
  • També té dret a reclamar davant l'Autoritat de control quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, presentant sol·licitud escrita per mitjà del Registre (físic o electrònic) d'aquesta.
  • Si vol ampliar informació sobre en què consisteix cadascun dels seus drets, ens ho pot sol·licitar per qualsevol via.


7è. Quina és la procedència de les seves dades?

Les seves dades han estat rebudes

  • Perquè ens les ha facilitat directament.

Les dades que es tracten poden consistir en noms, cognoms, document identificatiu, telèfons, emails, adreces postals, dades bancàries, dades de fills menors d'edat, currículums professionals o informació comercial, característiques personals, dades de salut, minusvalideses, al·lèrgies a determinats aliments o altres.