A través d'una companyia internacional especialitzada, oferim una assegurança de viatge, és molt recomanable, sobretot si el participant no disposa d'una assegurança mèdica privada i viatja a un campament a l'estranger. També per aquells que vulguin estar coberts davant circumstàncies que puguin succeir durant el transcurs del programa o als seus desplaçaments d'arribada i sortida del campament o acadèmia.

Quines cobertures ofereix aquesta assegurança?

Aquest és un resum de les cobertures incloses en la pòlissa.

Per conèixer les cobertures específiques, l'import cobert en cada cas, i com procedir davant qualsevol incidència, si us plau, descarregui la pòlissa completa:


Descarregar fulletó
Assegurança de viatge
Descarregar fulletó Descarregar fulletó

Download PDF with all information regarding travel insuranceAssegurança mèdica de viatge
Cobreix l'assistència mèdica necessària de malalties que es contreguin durant l'estada a l'estranger. Es reemborsaran les despeses derivades de malalties i accidents que es produeixin dins del període assegurat per exemple, tractaments a càrrec d'un metge o hospital, o medicaments.

Assegurança d'accidents de viatge
Amb la contractació d'una assegurança d'accidents de viatge abonem un import únic (prestació per invalidesa), en cas de sofrir lesions permanents a causa d'un accident.

Assegurança de viatge de responsabilitat civil
Estarà assegurat durant el seu viatge contra els danys per riscos de la vida quotidiana, dels que vostè és responsable i pels quals hauria de pagar una indemnització a tercers.

Assegurança d'emergències
Amb la seva subscripció rebrà serveis d'assistència en cas d'emergència (p. ex. repatriació mèdica, visita al malalt, repatriació de les restes mortals i despeses funeràries).

Assegurança de viatge de retorn en cas d'emergència
En cas que la seva assegurança inclogui aquesta cobertura, estaran coberts les despeses d'un viatge de retorn degut a una emergència, així com per a visitar a un malalt molt pròxim a l'assegurat. Trobarà una descripció completa de les prestacions al paràgraf "Assegurança de viatge de retorn en cas d'emergència" de les Condicions de l'assegurança disponible per a descarregar més a baix.

Assegurança d'equipatge
Si contracta una assegurança d'equipatge, es cobrirà la pèrdua o mal de l'equipatge facturat o les pèrdues o danys ocasionats per robatori, incendi o forces de la naturalesa provocades en l'equipatge.


Per conèixer les cobertures específiques, l'import cobert en cada cas, i com procedir davant qualsevol incidència, si us plau, descarregui la pòlissa completa:


Descarregar fulletó
Assegurança de viatge
Descarregar fulletó Descarregar fulletó

Download PDF with all information regarding travel insurance


Quin és el seu preu?

Precios seguro de viaje (Destino UE)
2 setmanes76€
3 setmanes90€
4 setmanes104€
5 setmanes118€
6 setmanes132€
+ 6 setmanesPressupost a mesura

Preus assegurança de viatge (Destinació USA)
2 setmanes102€
3 setmanes130€
4 setmanes158€
5 setmanes186€
6 setmanes214€
+ 6 setmanesPressupost a mesura

Com es contracta?

Per a contractar-ho, només ha de seleccionar l'opció d'Assegurança de Viatge al nostre formulari d'inscripció. Si té qualsevol dubte, contacti amb nosaltres.